TILLSAMMANS

Låt oss sjunga för dig

HjoVo är den perfekta uppdragskören! Det faktum att varje medlem är en självständig, vokalt högpresterande musiker ger ensemblen en unik förmåga att snabbt lära sig nytt material. Kören kan framträda i mindre grupp med bibehållen kraftfull klang. Även i hel besättning (18 personer) är HjoVo en lättflyttad grupp med stor flexibilitet. 

Förfrågningar om framträdanden utanför ordinarie program kan göras till ordforande@hjovo.se.

Ditt event + vår sång 

Körframträdanden kan fogas in i privata, kommersiella, ideella och sakrala arrangemang av olika slag. Här är några exempel:

  1. En statlig myndighet håller jubileumsseminarium med inbjudna utländska gäster. I övergången mellan eftermiddags- och kvällsdelen framträder HjoVo med tonsatta texter av fredsförebilder. Dagen får en konstnärlig förhöjning på musikens språk som är allas modersmål.
  2. Två barn döps och kyrkan är full av dopgäster i olika åldrar. Ceremonin inleds med högtidligt orgelbrus uppifrån läktaren, och sedan sjunger HjoVo i olika placeringar: utmed långsidorna, därefter framme i kyrkan, och sist som ett musikbad vid utgången. Ansiktena och rösterna på nära håll blir gästernas följeslagare och startbensin i psalmerna. Dopdagen blir festlig utan att kännas anspråksfull.
  3. Ett HR-konsultföretag bjuder in till workshop och vill balansera det talade ordet – det blir många på en dag – med andra uttrycksformer. Efter ett föredrag om ett svårt ämne får deltagarna tillfälle att reflektera under en musikstund. Företaget har samrått med dirigenten och hittat vackra stycken som berör utan att vara sentimentala eller bundna till någon given livsåskådning; programmet får relief men förblir professionellt.
  4. Det litterära sällskapet för författaren X har årssammankomst med sittande middag för fyrtio personer. Samtidigt med desserten serverar HjoVo en 15-20 minuter lång “diversion” med musik från X:s tid. Klangen anpassas till rummets storlek och åhörarnas antal.

Sjung med oss

Att repetera med HjoVo är att musicera tillsammans. När medlemmarna träffas efter genomsjungningsrepet (kollationeringen) ska sångstämmorna vara inlärda, så att fokus kan läggas på det musikaliska uttrycket, textbehandlingen och den gemensamma klangen. Detta förutsätter att varje sångare är en säker notläsare, har pålitligt gehör, känner sin röst och tar ansvar för sin egen instudering. På så sätt får vi givande och intensiva repetitioner som inte slentrianfyller kalendern.

Du som är intresserad av kören och tilltalas av vårt arbetssätt är välkommen att kontakta dirigenten, via e-post till karin.oldgren@svenskakyrkan.se eller telefon 08-406 98 47. 

Skriv för oss

HjoVo är en ung ensemble angelägen om att ha många relationer till andra musiker och vår publik. Därför brinner vi för nykomponerad musik. Har du eller planerar du en komposition eller ett arrangemang som du vill anförtro åt HjoVo, vänd dig till dirigent Karin