Vårkonsert

Lördag 15:00

Hjorthagskyrkan, Stockholm

Gig Details

Biljettpris:
Fri entré

Musikvän!

Sällan har väl våren känts så välkommen som i år. Liksom naturen vecklar vi ut våra blad mot solen och närmar oss varandra på nytt efter två års pandemi med publikrestriktioner och repetitioner med flera meters avstånd mellan stolarna.

Efter en fin nystart tillsammans med Sofia Ågren och Bengt Eklund ser vi nu fram emot att högtidlighålla vårens och försommarens ankomst tillsammans med vår tredje gästdirigent för terminen, Cecilia Rydinger, konstnärlig ledare för manskören Orphei Drängar och professor i dirigering på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Tillsammans framför vi körmusik av bland andra Agneta Sköld, David Wikander, Wilhelm Stenhammar och, förstås, 150-årsjubilaren Hugo Alfvén.

Tonsättarna har hämtat sin textliga inspiration från Edith Södergran, J.P. Jacobsen och Psaltarpsalm 42 ”Såsom hjorten trängtar”. Vårens skira grönska och ljus kommer till vackert uttryck i både Sven-Erik Bäcks Våren och Wilhelm Stenhammars Vårnatt, och konserten avslutas med ett jublande Sanctus ur Frank Martins Mässa för dubbelkör. I tider då oro och våld blossat upp i vår närhet och det vi hållit för självklart plötsligt rubbats ur sin bana får Edith Södergrans ord i dikten Ljusfälten inge framtidstro och hopp genom två olika tonsättningar av Matthew Peterson och Karin Rehnqvist;

”Jag har krafter. Jag fruktar ingenting.
Ljus är himlen för mig.
Går världen under – jag går icke under.
[…]
Oböjlig väntar min kraft.”

Precis som våren, som trotsar mörkret och vinterkylan och kommer tillbaka med samma obevekliga livskraft, år efter år.

Välkomna att fira den tillsammans med oss och Cecilia Rydinger den 14 maj kl 15 i Hjorthagskyrkan och den 15 maj kl 17 i Ersta kyrka. Fritt inträde!