DIRIGENTEN

Foto: Leif Johansson, Körcentrum Syd

Karin Oldgren (f 1967) är organist i Hjorthagskyrkan i Engelbrekts församling. Karin är utbildad i kyrkomusik samt orkester- och kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där hon studerat för bl a professorerna Anders Eby, Gustaf Sjökvist och Kjell Ingebretsen. Vid Örebro universitet har hon själv undervisat i körsång och kördirigering samt varit director musices under tio år. Karin har 2019 tilldelats utmärkelsen ”Årets körledare”, och har tidigare mottagit tävlingspriser som ledare för St Johannes kammarkör, manskören Stockholms studentsångare och Hjorthagens kammarkör. Hon har även belönats med stiftets Sta Ceciliapris för sin gärning som kyrkomusiker. En utförlig biografi över vår dirigent finns här.

I sitt arbete fokuserar Karin på att utveckla körkonceptet och konsertformen och att nå bortom den traditionella repertoaren:

– Jag drivs av lust att söka nya vägar och att utforska körmusiken i ett större perspektiv. Inte bara att fördjupa mig i själva tonerna och texten utan även, kanske framför allt, i de relationella perspektiven: körsångarens relation med kören och ledaren, körmusikens påverkan på omvärlden och omvärldens påverkan på körmusiken, hur körsång kan få människor att växa samt min egen relation till allt detta som ingår i fenomenet kör. 

Du når Karin via e-post till karin.oldgren@svenskakyrkan.se eller telefon 08-406 98 47.